Ire Natur & Kulturskola

Ire Natur & Kulturskola

ire@utb.karlshamn.se

Karlshamns kommun

Välkomna till Ire natur- och kulturskola!

Vi ser fram emot att få jobba tillsammans med alla er som besöker oss, allt från förskoleklass till er som har sin fortbildning hos oss.

Aldrig har arbetet med hållbar utveckling varit viktigare. 2019 inföll overshoot day rekordtidigt redan den 29 juli. Det är den dag då mänskligheten gjorde slut på jordens samlade resurser som skulle varat året ut. Sverige gjorde slut på sina den 2 april 2020. Globalt 2020 inträffade overshoot day den 22 augusti, tre veckor senare än förra året, detta på grund av coronapandemin, dock fortsatte koldioxidhalten i atmosfären att öka. En effekt av denna konsumtion – rovdrift på resurser – är att jordens medeltemperatur ökar. De sex senaste åren är de varmaste som uppmätts och 2011 till 2020 det varmaste decenniet. 2020 var det varmaste året någonsin i Sverige, Europa och globalt . Det medför att vi får mer extremväder, vattnets kretslopp ökar, mer regn och torka, dessutom försurade hav i vilka korallreven dör och den biologiska mångfalden generellt utarmas. Vi är helt beroende av en fungerande natur för vår överlevnad! Rent vatten, ren luft, giftfri mat – odlingsytorna minskar i det varmare klimatet, dessutom blir de mindre produktiva av de bekämpningsmedel och det konstgödsel vi sprider. Europa saknar idag 80% av dess flygande insekter, det konstateras i en forskningsrapport som publicerades hösten 2017. Orsaken menar forskarna är bekämpningsmedel och jordbrukets metoder i övrigt. I navelsträngen hos nyfödda har man hittat över 280 kemikalier. Alla människor har uträknat per capita en biologisk yta av 1,7 hektar att disponera för produktion av allt de behöver. Vi svenskar utnyttjar 7,3 hektar, vi lever alltså som vi hade drygt fyra jordklot. Sedan 1970 har alla världens djurbestånd minskat med 68 procent. Allt detta drivs av vår nuvarande ekonomi där tillväxt är den bärande idén.

Om vi inte radikalt förändrar vårt sätt att leva nu, kommer det att bli allt svårare för oss att klara vår gemensamma framtid.

Ire natur- och kulturskola är Karlshamns kommuns resurs för arbetet med hållbar utveckling. Vi försöker förmedla problemet men samtidigt visa på lösningarna, för de finns där bara runt hörnet. Det är upp till dig! Det är dags att bestämma sig.

 2021