Tema Jul

I tema Jul pratar vi om hållbarhet och Julens traditioner. Vi hälsar på Håkan och Magnhild i den gamla, julpyntade gården och får lyssna till alla deras julförberedelser. Vi går skogspromenad och letar efter julgran. Vi arbetar med hantverk och skapar eget...

Tema Surt sa räven

I tema ”Surt, sa räven!” har vi tillsammans med årskurs 5 arbetat vetenskapligt och undersökt vattnets kvalitet och livet i Mieån. I detta tema ligger fokus på hållbarhet, vattnets väg och kretslopp samt organismer i vatten. Vi arbetar som forskare och...

Gammal mat med åk 5

Tillsammans med årskurs 5 upplever vi tema Gammal mat. Vi resonerar om hur Håkan och Magnhild levde med självhushåll och självklara kretslopp medan vi idag inte lever nära vår matproduktion. Vi talar om hållbarhet, biologisk mångfald och resurshushållning kopplat till...