Vill vill tacka alla för det fantastiska stöd och engagemang som ni visat under denna mycket svåra period som Ire natur- och kulturskola genomlevt, under hot om nedläggning. Och tack för allt fint som skrivits i sociala medier, insändare, namninsamlingar med nu 1 250 underskrifter för bevarandet av naturskolan och inte minst vill vi tacka Grisen Ire som har 2 200 kompisar. Det råder nu ingen tvekan om det stora värde naturskolan har för så många! Politikerna har lovat att vårterminen 2016 startar skolan i samma omfattning som nu. Detta har sagts av Per-Ola Mattsson, kommunalråd, Tobias Folkesson, BUS-nämndens ordförande och av Marco Gustavsson, centerpartiet. Det är det vi nu arbetar efter. Våra djur kommer att få god tillsyn och skötsel av personer de känner väl och är trygga med.

Vi önskar alla en mycket bra sommar och på återseende januari 2016!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA