I tema Enkla maskiner arbetar vi med de grundläggande enkla maskinerna; lutande planet, hävstången, hjulet, blocket, skruven och kilen. Vi känner på mekanik och fysik. Vi upplever mekanikens gyllene regel ….. Det man vinner i kraft förlorar man i väg…. och vi lär genom att arbeta tillsammans.

Under hösten 2021 har detta varit ett av de teman som eleverna i årskurs fem arbetat med under sina besök på naturskolan.