I tema ”Surt, sa räven!” har vi tillsammans med årskurs 5 arbetat vetenskapligt och undersökt vattnets kvalitet och livet i Mieån. I detta tema ligger fokus på hållbarhet, vattnets väg och kretslopp samt organismer i vatten. Vi arbetar som forskare och undersöker vilka arter som finns i Mieån, vi tar vattenprover och undersöker vattnets pH och undersöker andra ämnens pH-värde. Det är en kittlande känsla att vandra i vadarstövlar och undersöka livet under vatten med hjälp av en vattenkikare.