Vi samlade ett gäng pedagoger för att prata om Agenda 2030, hållbarhet och de Globala målen. Hur arbetar vi med detta innehåll i skolan? Diskussioner, övningar och spännande samtal kollegor emellan. Vilken kraft det finns i engagerade pedagoger!

Pär berättar om Agenda 2030.