Vad är insekt? Hur ser en spindel ut? Hur sorterar man djuren? Vad är en bestämningsnyckel? Temat inleds med att eleverna skapar egna fjärilar, spindlar och skalbaggar och diskuterar vad som kännetecknar ett spindeldjur och vad som kännetecknar en insekt.

På ängen hittade vi otroligt många småkryp som hoppade, surrade och kröp.