Den pedagogiska verksamheten vid Ire Natur- och Kulturskola drivs genom Kreativums Science Center i fortsatt nära samarbete med Länsstyrelsen och Karlshamns kommun. Ires verksamhet och Kreativums verksamhet går hand i hand och delar samma målsättning att arbeta tvärvetenskapligt, undersökande och upplevelsebaserat. Vi ser hur Natur- och kulturskolan och Kreativum berikar varandras strävan att bidra till att öka kunskaper och att inspirera till kompetens för medvetna, hållbara val.

Under hösten 2022 erbjuds alla elever i årskurs 5 i Karlshamns kommun att besöka naturskolan och ta del av något av följande tema:

  • Gammal mat
  • Svampvandring
  • H20 och Livet
  • Enkla maskiner
  • Hållbar Jul

Inbjudan har gått ut till pedagoger för årskurs 5. Andra besök tar vi emot på förfrågan. Kontakta oss för att boka.

Välkomna!