Naturskolan

Ire natur- och kulturskola är belägen cirka tjugo kilometer norr om Karlshamn i ett kulturhistoriskt naturreservat av riksintresse. Här bedrivs sedan 1986 natur-, kultur- och miljöundervisning. Skolan har en central roll i arbetet med hållbar utveckling och bidrar till elevers möjligheter att nå målen.

Målsättningen för Ire natur- och kulturskola är att visa: de grundläggande ekologiska sambanden i miljön, vilka fotavtryck vi lämnar samt hur människan genom historien använt sig av naturen för sin överlevnad samt förmedla framtidstro. 

Syftet är att ge inspiration, upplevelser, och insikt i ödesfrågorna gällande vår gemensamma miljö och överlevnad. Verksamheten ska hjälpa eleverna/besökarna att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en hållbar utveckling.

Arbetssätt: Utomhuspedagogik! Skolan arbetar problembaserat och reflekterande, med delaktighet, samarbete och mycket inriktat på att lära genom att göra och uppleva. Det historiska perspektivet beaktas särskilt. Arbetssätten är valda för att ge alla elever möjlighet att lyckas på Ire natur- och kulturskola.

Skolan riktar sig till elever och vuxna inom hela utbildningsområdet som t ex. grundskola, gymnasium, särskola, SFI, omsorgen, förberedelseklass, folkhögskola och universitet. Besökarna väljer bland ett trettiotal olika teman som skolan presenterar här på hemsidan.

Fortbildning inom området hållbar utveckling och utomhuspedagogik hålls kontinuerligt på skolan.

Vi besöker gärna er skola och informerar om hållbar utveckling på arbetsplatsträffar eller föräldramöten. 

Skolan ligger intill en bondgård med anor från tidigt 1800-tal byggd på en gammal ladugårdsgrund. Vår ambition är att besökarna ska mötas av en levande gård så som den såg ut för hundra år sedan. Därför försöker vi hålla djur som passar på den gamla gården. Ni möts av linderödssvin, skogsfår, höns, göingeget, gotlandskanin, ringamålakor och bondkatt.

Välkommen till Ire Natur- och Kulturskola!