OLYMPUS DIGITAL CAMERAFör att boka besök på naturskolan mejlar du ire@kreativum.se eller ringer 0454-563999.

Naturskolan välkomnar elever i alla skolformer och i alla åldersgrupper. Under höstterminen 2022 inbjuds och prioriteras pedagoger och elever i årskurs 5 samt särskolans grupper till samarbete med naturskolan.  Det finns en målsättning att välkomna även andra intresserade gäster, vilka då bokar själva enligt ovan.

För Karlshamns kommuns skolor är besöket kostnadsfritt för andra tar vi 1000 kr per dag plus en kostnad av 85 kr per elev.

Vid bokning av personalgrupper gällande fortbildning (utomhuspedagogik, hållbarutveckling, utomhusmatlagning, APT-träffar etc.) bokar man även då enligt ovan.

Välkomna!