OLYMPUS DIGITAL CAMERAFör att boka besök på naturskolan mejlar du ire@kreativum.se eller ringer 0454-563999.

Naturskolan bjuder Karlshamns kommuns elever i riktade årskurser. Under läsåret 2021/2022 inbjuds årskurs 5 under höstterminen och förskoleklass och årskurs 3 under vårterminen. Det finns även en målsättning att välkomna elever i högstadiet. De som där emellan vill komma till oss bokar själva. Andra kommuner bokar även de själva. För Karlshamns kommuns skolor är besöket kostnadsfritt för andra tar vi 1500 kr per dag plus en kostnad av 79 kr per elev.

Vid bokning av personalgrupper gällande fortbildning (utomhuspedagogik, hållbarutveckling, utomhusmatlagning, APT-träffar etc.) bokar man även då enligt ovan.

Välkomna!