Tidsresan

Håkan 011 

Detta är ett program som introducerar eleverna i verksamheten. Vi hälsar på i huset, hoppar i höet, klättrar på stenar och kasar på isen. Dessutom träffar vi den siste bonden på gården. Hur klarade han och hans familj sig? Vi jämför med hur vi har det idag. Vi klappar och matar några av gårdens djur.

Moment som berörs:
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark och vatten. Artkunskap, som gårdens djur och hur de användes. Människans livsvillkor för 100 år sedan. Myter som handlar om naturen och människan. Miljöfrågor utifrån elevens vardag. Kretslopp. Skildringar av livet förr och nu.