Livet på gården

Håkan 019Vi träffar den gamle bonden och får följa med honom runt i huset. Var kommer allt ifrån? Hur fick man kläder, mattor och möbler? Varför är det halm i sängen?
Vad är redskapen gjorda av och vad har bonden använt dem till?
Vi får träffa flera djur och fundera över varför de finns på gården.
Vi planterar/sår eller skördar i trädgårdslandet eller på åkern.
Dagen avslutas med att vi tillverkar något av trä.

Moment som berörs: Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark och vatten. Artkunskap, som gårdens djur och hur de användes. Människans livsvillkor för 100 år sedan. Myter som handlar om naturen och människan. Miljöfrågor utifrån elevens vardag. Kretslopp. Skildringar av livet förr och nu. Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. Enkla former av några hantverkstekniker. Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.