Äventyr i mörka skogen

Vi vandrar till en liten sjö och längs vägen stöter vi säkert på djur och intressanta växter.Harasjömåla 112
Ett vindskydd sätts upp. Sen eldar, täljer, ror och fiskar vi. Vad gömmer sig i skogen? Vad finns det för kryp i vattnet och i skogen?Det måste vi kolla! Akta er för trollen!

Moment som berörs:
Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. Fältstudier och observationer. Infångande av smådjur på land och i vatten. Rörelse i natur- och utemiljö. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Friluftsliv, fiske, rodd, slöjd, kikare, artkunskap. Positiva naturupplevelser!