Ire Natur & Kulturskola

Ire Natur & Kulturskola

ire@utb.karlshamn.se

Karlshamns kommun

Välkomna till Ire natur- och kulturskola!

Vi ser fram emot att få jobba tillsammans med alla er som besöker oss, allt från förskoleklass till er som har sin fortbildning hos oss.

Aldrig har arbetet med hållbar utveckling varit viktigare. 2019 inföll overshoot day rekordtidigt redan den 29 juli. Det är den dag då mänskligheten gjorde slut på jordens samlade resurser som skulle varat året ut. Sveriges resurser tog slut redan den 2 april 2020. Globalt 2020 inträffade overshoot day den 22 augusti, tre veckor senare än året innan, på grund av coronapandemin, dock fortsatte koldioxidhalten i atmosfären att öka.

En effekt av denna konsumtion – rovdrift på resurser – är att jordens medeltemperatur ökar. De sex senaste åren är de varmaste som uppmätts och 2011 till 2020 det varmaste decenniet. 2020 var det varmaste året någonsin i Sverige, Europa och globalt . Det medför att vi får mer extremväder, mer regn och torka, smältande isar, stigande havsnivåer, dessutom varmare och försurade hav i vilka korallreven dör och den biologiska mångfalden generellt utarmas.

Vi är helt beroende av en fungerande natur för vår överlevnad! Ren luft, rent vatten och giftfri mat.

Odlingsytorna minskar i det varmare klimatet, dessutom blir de mindre produktiva av de bekämpningsmedel och det konstgödsel som sprids. Europa saknar idag 80% av dess flygande insekter, vilket konstateras i en forskningsrapport som publicerades hösten 2017. Orsaken menar forskarna är bekämpningsmedel och jordbrukets metoder i övrigt. Över 75 procent av världens jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av att insektspollinering

Alla människor har uträknat per capita en biologisk yta av 1,7 hektar att disponera för produktion av allt vi behöver. Vi svenskar utnyttjar 7,3 hektar, vi lever alltså som vi hade drygt fyra jordklot.

Sedan 1970 har världens ryggradsdjur minskat med 68 procent, vilket beror på avskogning och ohållbart jordbruk.

Allt detta drivs av vår nuvarande ekonomi där tillväxt är den bärande idén.

Om vi inte radikalt förändrar vårt sätt att leva nu, kommer det att bli allt svårare för oss att klara vår gemensamma framtid.

Ire natur- och kulturskola är Karlshamns kommuns resurs för arbetet med hållbar utveckling. Vi försöker förmedla problemet men samtidigt visa på lösningarna, för de finns där runt hörnet. Det är upp till dig! Det är dags att bestämma sig!

 2021