Ire natur- och kulturskola

[/et_pb_slide]

Välkomna till Ire natur- och kulturskola!

Peter och Ingela Norberg tackar för sig och vill tacka elever, pedagoger samt alla ni andra som besökt naturskolan genom åren!

Kreativum Science Center driver vidare den pedagogiska verksamheten på Ire natur- och kulturskola

Den pedagogiska verksamheten vid Ire Natur- och Kulturskola drivs genom Kreativums Science Center i fortsatt nära samarbete med Länsstyrelsen och Karlshamns kommun. Ires verksamhet och Kreativums verksamhet går hand i hand och delar samma målsättning att arbeta tvärvetenskapligt, undersökande och upplevelsebaserat. Vi ser hur Natur- och kulturskolan och Kreativum berikar varandras strävan att bidra till att öka kunskaper och att inspirera till kompetens för medvetna, hållbara val.