Friluftsliv

Vi ger oss i kast med eld, pinnbröd, lagar mat på stormkök, sätter upp ett vindskydd, lär oss några knopar, bygger en trefot, hittar på kartan, funderar över allemansrätten, vad gör man med skräpet när man är ute.Harasjömåla 130

Moment som berörs. Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. Knivvett, karta, eldning, allemansrätt, stormkök, knopar, vindskydd, matlagning, upplevelser.