Enkla maskiner

Det man vinner i kraft förlorar man i väg – det är mekanikens gyllene regel. Vi testar olika hävstänger, klyver stock, tillverkar en vågOLYMPUS DIGITAL CAMERA och gungar på bräda. Orkar man lyfta sig själv?

Moment som berörs:
Enkla maskiner. Mätningar och mätinstrument och hur de används i undersökningar. Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor. Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.  Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.