Urskog på Loberget

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn urskogsvandring i två naturreservat. Vi går förbi: två sjöar över en å, tre gårdar, genom blåbärsris och över åsar. Vad är en tjärdal?

Moment som berörs:
Att orientera i den närliggande (okänd) natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler. Skildringar av livet förr och nu. Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat. Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. Djur och växter i närmiljön samt namn på några vanligt förekommande arter. Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Kretslopp, sortering. Fältstudier och observationer i närmiljön. Rörelse i natur- och utemiljö.