OLYMPUS DIGITAL CAMERAFör att boka dag på naturskolan mejlar du ire@utb.karlshamn.se eller ringer 0733 576106.

Skolan bjuder in alla Karlshamns kommuns elever i förskoleklass, läsår tre, läsår fem och läsår nio. De som där emellan vill komma till oss bokar själva. Andra kommuner bokar även de själva. För kommunens skolor är besöket kostnadsfritt för andra tar vi 2000 kr per dag.

Vid bokning av personalgrupper gällande fortbildning (utomhuspedagogik, hållbarutveckling, utomhusmatlagning, APT-träffar etc.) bokar man även då enligt ovan.

Välkomna!