Utomhuspedagogik ur ett hållbart perspektiv.

Lamm maj 2011 039Utomhuspedagogik.

Fortbildningsdag för pedagoger som genomförs i tre steg. Bland annat berörs följande moment: Matlagning, eldning, resa vindskydd, knopar och surrar trefötter. Vi hanterar stormkök och kniv. Tekniker för infångande av smådjur på land och i vatten. Det byggs gråsuggsbon och sänks äpplen och citroner. Tid för diskussion och reflektion. Vi försöker förstå hållbar utveckling. Tid för att bekanta sig med aktuell litteratur om utomhuspedagogik. 

Här hämtar du hem häftet ”Ekologiska fotavtryck”

http://www.wwf.se/source.php/1476873/Ekologiska_fotavtryck_LR.pdf