Gården

Häst och harv 062Vad gör en bonde? Vad är en bondgård? När ni kommer kan vi träffa kor, gris, får, getter, höns, kaniner och bin. Varför hade bonden djur? En vandring i kulturlandskapet där vi går på åker, äng och utmarker. Vad är en plog, hästräfsa, ringvält, pinnaharv? Vi tittar och funderar. I ladugården finns det nog spännande saker? Och vad är en plejel? Av de gamla bönderna har vi kanske något att lära som vi kan ha nytta av. Kretslopp, vad är det?
Någon syssla behöver säkert också utföras av eleverna, kanske ska vi faga, så eller skörda.

Moment som berörs
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark och vatten. Artkunskap, som gårdens djur och hur de användes. Människans livsvillkor för 100 år sedan. Myter som handlar om naturen och människan. Miljöfrågor utifrån elevens vardag. Kretslopp. Skildringar av livet förr och nu. Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.