Smådjur eller bara myror i byxorna-

Skog Flora 005Smådjur eller bara myror i byxorna.

Vi letar smådjur på ängen, i skogen, i busken och under stubben. Hur ser de där små ut i luppen och under mikroskopet? Är spindlar ludna, hur många ben har gråsuggan?

Moment som berörs:
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. Kretslopp. Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering. Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Naturvetenskapliga undersökningar. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. Eleverna använder mikroskop/stereolupp, slaghåv, förnatratt, insektssug, lupp. Fältstudier och observationer.