Urskog

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi vandrar med packning till urskogen, dit det är cirka 3 km. Ett antal stopp blir det på vägen till och från urskogen. Vi går på vatten, kramar reservatets äldsta träd och tar oss ända in i Småland. Äter gör vi längst upp i urskogen sen vandrar vi en annan väg tillbaka.

Moment som berörs: fältstudier i närmiljön, människans beroende av och påverkan på naturen och vad det innebär för en hållbar utveckling, ekologiska samband, skildringar av livet förr och nu, Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. Försurning/pH-värde. Natur och utevistelser.