Hållbara nior håller inte käften.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

Hur var det förr? Hur är det nu? Finns det en framtid? En beskrivning av tillståndet här och i världen med perspektiv från det gamla. Vad då fem jordklot? Vem bryr sig? Kan man välja rätt? Har mitt val betydelse? Att vara en del av lösningen eller en del av problemet? Vi värderar, funderar, argumenterar och byter kanske sida. Hållbar utveckling!?

Moment som berörs:
Hållbar utveckling, mångfald, fördelningsproblematik, argumentation, värderingsövningar, historiskt perspektiv, jordbrukets omvandling, miljömärkningar, pesticider, nutidsanalys, ordförståelse, konsumtionsmönster, resurser och dess fördelning, resurshushållning, kolonialism, framtidstro, att göra aktiva val och dess betydelse. Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Människans livsvillkor för 100 år sedan. Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Miljöfrågor utifrån elevens vardag. Grundläggande mänskliga rättigheter. Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. Källsortering. Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse. Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

 

Här hämtar du hem häftet ”Ekologiska fotavtryck” från WWF.

Energifallet ett studiematerial om hållbar utveckling från Naturskyddsföreningen.