Ta i trä

OLYMPUS DIGITAL CAMERAÄr träden viktiga? Hur många kan ni namnen på och hur många känner ni igen? Vad är gjort av trä? Sol, vatten och koldioxid. Vi hittar träd med hjälp av vår trädkarta. Vi slöjdar en hållbar leksak.

Moment som berörs: Att orientera i den närliggande (okänd) natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler. Kretslopp: syre/koldioxid, näringsämnen, sortering. Artkunskap: träd, barr och löv, örter. Enkla former av några hantverkstekniker. Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. Några slöjdmaterials ursprung, svenska träslag. Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid. Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Fältstudier. Rörelse i natur- och utemiljö.