Tillbaka till framtiden

Tillbaka Bode 064Vi har massor av prylar. Behöver vi alla?
Hur var det förr?
Vi tittar på gårdens redskap för att inspireras till att själva greppa kniven och börja slöjda.
Ut i skogen och hämta material.

Moment som berörs:
Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.  Artkunskap: träd och deras olika användning. Samarbete. Resursanvändning. Miljöfrågor utifrån elevens vardag. Kretslopp. Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. Slöjda med kniv. Fältstudier.