Djuren, växterna och vintern

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVad gör fåglar, insekter, spindlar och ormar på vintern?
Fryser de? Hur håller de sig varma?
Vi funderar, spårar dem och experimenterar.
Vad är vinterståndare?
Varför tappar träden sina löv men inte sina barr?

Moment som berörs:
Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder. Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller. Andvändning av mikroskop/stereolupp, termometer, slaghåv, insektssug, bestämningsduk och facklitteratur som fågelbok. Artkunskap. Klyvöppningar. Negativa och positiva tal. Ekologiska samband. Fältstudier. Miljöfrågor utifrån elevens vardag. Källsortering.