Ormvråk

Ormvråk (Small)Hur låter bofinken? Hur ser den ut? Vi lyssnar och slår i fågelböcker.
Ut på vandring med kikare för att skåda.
Sen slöjdar vi en egen fågel.

Moment som berörs:
Fåglar i närmiljö. Artkunskap, vanligt förekommande fåglar och dess läten. Flytt-, stryk-, och stannfåglar. Fågelns byggnad. Fältstudier och observationer i närmiljön. Hitta i en fågelbok. Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. Slöjd. Kikare. Mikroskop. Kretslopp.