Vatten

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVar kommer allt vatten från och vart tar det vägen?Kretslopp!
Nere vid ån fångar vi kraften i vattnet och vattnets djur. I mikroskopen visar smådjuren sitt rätta jag.
Finns brunnsgubben?

Moment som berörs:
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. Vattnets kretslopp. Vatten som energikälla. Artkunskap: spindlar, insekter, maskar, sländor, skinnbaggar… Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. Källsortering. Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Miljöfrågor utifrån elevens vardag. Vattnets olika former: fast, flytande och gas och övergångar mellan formerna. Biologisk mångfald. Vattnets egenskaper och kretslopp. Näringskedjor. Fältstudier. Eleverna använder: mikroskop/stereolupp, faktaböcker, håv, vanna, pincett, hammare, spik. Myter som handlar om naturen och människan. Samarbete.