Lägerskola.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Logi i vindskydd intill gården, med tillgång till skolbyggnaden. Arbetet kan kretsa kring olika teman som jord, skog, vatten, hållbar utveckling eller något annat. Mat tillagas i stormkök. Utrustning förutom den personliga finns på skolan.

Moment som berörs:
Här bestäms innehållet av vad man väljer att göra under vistelsen; vilket tema, delar av teman, kombinationer av teman eller annat. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Matlagning på stormkök. Sova ute i naturen. Samarbete och gemenskap. Naturupplevelser. Sortering, kretslopp.