Vattenresan

Hälsingborg 070Vi följer vattnets väg från hav till kran och tillbaka till hav. En kretsloppsresa med vattenbussen. Någonstans längs vägen äter vi vår medhavda matsäck.

Moment som berörs:
Vattnets kretslopp. Vatten som energikälla. Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Miljöfrågor utifrån elevens vardag. Vattentornets funktion. Besök på vattenreningsverket. Vattnets olika former: fast, flytande och gas och övergångar mellan formerna. Lära känna den egna kommunen.

Busskostnad ingår ej.