Surt, sa räven

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEtt tema om vatten och pH . Finns det smådjur i sjön och i ån. Hur ser djuren ut? Kan man dricka brunnsvatten? Surt och basiskt. Är vattnet surt i Gullans pöl?

Moment som berörs:
Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. Fältstudier. Naturvetenskapliga undersökningar. Samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Ph-värde. Olika mätmetoder av pH-värde. Infångande av djur i vatten. Försurning. Dokumentation av undersökningar. Samarbete. Sortering och kretslopp.