Vi och vår jord

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJordens utveckling längs ett snöre.
Vi letar spår efter senaste istiden, vaskar guld, bryter sten och tar oss upp på en getrygg.

Moment som berörs:
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. Jordens historia. Istid och olika lämningar som flyttblock, rullstensås, morän, isälvsbotten. Erosion och frostsprängning. Densitet. Hävstång. Myter som handlar om naturen och människan. Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark och vatten. Fältstudier. Miljöfrågor utifrån elevens vardag. Kretslopp. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin. Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Kretslopp och oförstörbarhet.