Jul

Vinter 013 (Small)I det gamla huset skapar vi en stämning av gammaldags jul. Vi myskar skumme, hugger gran, täljer senapskniv eller skinkpinne. I köket kokar vi en gammaldags julkola och smakar Ires söta tomtegröt. Hållbar jul !?

Moment som berörs:
Hur 1800-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner och byggnader. Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Miljöfrågor utifrån elevens vardag. Hemortens historia. Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler. Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat. Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner och byggnader. Enkla former av några hantverkstekniker. Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål. Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag. Återanvändning av material. Sortering och kretslopp. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Fältstudier. Artkunskap så som barrträd. Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling.