Hur klarar sig naturen?

OLYMPUS DIGITAL CAMERALeta efter liv i mask- och gråsuggskomposten.
Gör en egen gråsuggeodling och ta med till skolan.
Leta efter något levande i komposten med hjälp av mikroskop.
Stäng in en växt i en glasburk. Överlever den?
Vad är biosfär?

Moment som berörs:
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. Fotosyntes. Kretslopp. Energiflöden. Djur och växters liv. Fältstudier och experiment. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.