Vad är en svamp?Häst och harv 066
Här får du koll på mycel och symbios.Vilka svampar får finnas i min svampkorg?
Finns det djur i min svamp? Använd lupp eller mikroskop.
Sporer, skivor, hatt och fot.
Lyckas vi i svampskogen kan vi få njuta av smörstekt svamp.

Moment som berörs:
Ekosystemtjänster som: nedbrytning (svampar, insekter, spindlar, sniglar mm.), fotosyntes. Kretslopp: näringsämnen, ”sopor”. Användning av lupp, insektssug, mikroskop/stereolupp, facklitteratur som svampbok. Artkunskap: svampar och smådjur. Ekologiska samband. Fältstudier. Biologiskt samband och mångfald. Begrepp som symbios, mycorrihza, parasit, matsvamp, giftsvamp. Svampens byggnad.