Miljö- och hållbarhetsutbildning

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMiljö- och hållbarhetsutbildning av personal och miljöråd. Olika alternativ kan erbjudas, men vi utformar innehållet efter era önskemål. Vi kommer dessutom gärna till er på arbetsplatsträffar, föräldramöten m.m. Ni kan även välja att  förlägga arbetsplatsträffar eller ”kick off” hos oss.

Moment som berörs:
Innehållet bestäms av hur man väljer att disponera dagen på Ire natur- och kulturskola.